خمیر پولیش زبر (پولچم)

خمیر پولیش زبر ساخت کشور ترکیه می باشد.
مناسب برای از بین بردن خراش های سطحی می باشد. خمیر پولیش زبر  با ظرافت که داری خط وخراش های سحطی را از بین میرد.
بطور کلی قسمت های چوب و فلز که از مواد پولیش برای رفع خط و خش یا ماتی بر روی آنها می توان استفاده کرد.
خمیر پولیش زبر با وزن 3 کیلو گرم در فرشگاه موجود می باشد.