بیسکوئیت رولی وانیلی و کاکائویی

بیسکوئیت رولی وانیلی و کاکائویی دو رنگ بافت بیسکوئیتی و تردی دارد.
برای سفارش بیسکوئیت رولی وانیلی و کاکائویی می توانید با شماره های درج شده لاکچری کوک تماس حاصل نمایید.