رنگکاری درب چوبی در تهرانپارس

برای رنگ آمیزی رنگ‌های مختلفی وجود دارند که بسته به نوع رنگ آمیزی انتخاب می‌شود. برای مثال اگر چوبی كه مي‌ خواهیم رنگ كنيم خوش نقش باشد واگر بخواهیم نقوش آن به چشم بيايد باید از رنگ‌های روشن که زیر آن دیده می‌شود استفاده کرد و اگر بخواهیم چوبی كه نقوش جالبی ندارد و بتونه هم شده است را رنگ كنيم باید از رنگ هايي استفاده كنيم كه سطح کار را طوری بپوشانند كه زیر کار دیده نشود.برای رنگ آمیزی رنگ‌های مختلفی وجود دارند که بسته به نوع رنگ آمیزی انتخاب می‌شود. برای مثال اگر چوبی كه مي‌ خواهیم رنگ كنيم خوش نقش باشد واگر بخواهیم نقوش آن به چشم بيايد باید از رنگ‌های روشن که زیر آن دیده می‌شود استفاده کرد و اگر بخواهیم چوبی كه نقوش جالبی ندارد و بتونه هم شده است را رنگ كنيم باید از رنگ هايي استفاده كنيم كه سطح کار را طوری بپوشانند كه زیر کار دیده نشود.