دستگاه کارتخوان بی سیم اندرویدی

اندرویدی ۴ هسته ای قطعات ژاپن پر سرعت ب بانک رسالت متصل میشود دارتب وام

قیمت قبل: 90,000,000