سارافون یلدایی دخترانه

سارافون یلدایی +تل✍۴۳۴۸
پارچه: کتان
ضسایزبندی:۲/۳/۴
۳تایی ۶تایی ۹تایی