چرخ راسته دوز f4

مدل داخل بدنه: (70درصد مصرف برق کمتر)
با قابلیت انتخاب مکان سوزن در انتهای دوخت
شناسه کالا: 11014691000221081051805