فلاشینگ جلو پنجره

فلاشینگ جلو پنجره ،باورق ۲میل فولادمبارکه،به همراه خمکاری وبرشکاری واجرا.