زمین مسکونی سند دار

زمین مسکونی سند دار

📍کنارسر
🌏700متر زمین

کد ملک:2096
❇️سند دار
❇️دور دیوار
❇️موقعیتی عالی
————————————————
مشاور:
☎️خانم مردنیک
☎️آقای میرغفاری
————————————————
شعبه مرکزی:کوچصفهان.میدان امام خمینی.روبه روی کمیته امداد