تولید نئوپان خام 183*366 در اصفهان

تولید نئوپان خام همایونبا سابقه طولانی در امر تولید رعایت استاندارد های جهانی در تولید تولید ورق های ضخامت مختلف دارا میباشد.