تاپینگ بستنی

تاپینگ بستنی
تاپینگ صنعتی بستی از محصولات و کاربردی میباشد،که به صورت فریزر ویترینی طراحی و تولید میشوند.
درهنگام خرید باید به قدرت کمپرسور و جنس کاسه ها و تعداد کاسه توجه داشت.هرچقدر تعداد کاسه ها بیشتر باشد نیازمند به موتوری قدرتمند خواهد بود که این امر در کیفیت تاپینگ شما تاثیرگذار خواهد بود.