پروژه اداری اکباتان

پروژه اجرا شده در شهرک اکباتان با چوب نراد روسی و رنگ پایه روغن مخصوص چوب و اجرای حرفه ای گروه چوب وود بصورت لوور