گل رز شاخه بریده زرد رنگ

نحوه نگهداری و میزان ماندگاری گل ها در دسته گل رز هلندی زرد چگونه است؟

گل های شاخه بریده زرد رنگ در گلخانه مینل در مشهد
برای نگهداری طولانی تر رزهای هلندی و عدم گندیدگی آب آن، سعی کنید برگ های گیاه وارد آب گلدان نشوند و هر دو روز یکبار آب گلدان را تعویض کرده و از انتهای شاخه گل به اندازه یک سانتی متر بصورت مورب کوتاه کنید .