چرخ گوشت الکتورکارE16

چرخ گوشت ۳۲ تسمه ای فول استیل الکتور کار با بدنه استیل مدل استاندارد مدل E16
E15