پیمانکاری سنگ لاشه

با تیم پیمانکاری دماوند با استاد های ماهر کار با طرح های جدید: نصب سنگ کف، دیوار درپوش، پله و نصب شومینه باربیکیو
از سنگ های طبیعی به قیمت مناسب اجرامیگردد.