لوگوی چچیلاس
location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/fanarsazi-sadeghi/فنرسازی-صادقی-در-تهران

فنر دستگیره درب منزل

فنرهای فشاری در دستگیره‌های درب منزل نقش مهمی در عملکرد صحیح این دستگیره‌ها و قفل‌ها ایفا می‌کنند. این فنرها به منظور بازگشت خودکار دستگیره به موقعیت اولیه پس از استفاده، اطمینان از بسته شدن کامل درب و کمک به عملکرد قفل‌ها و مکانیسم‌های داخلی استفاده می‌شوند.

فنرسازی صادقی در تهران
فنرسازی صادقی در تهران
تهران - تهران
دیگر آگهی های این شعبه