location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت و خرید میکسر اسیدی‌فایر از تولیدی

میکسر اسیدی‌فایر (Acidifier Mixer) یک دستگاه صنعتی است که به طور خاص برای مخلوط کردن و ترکیب مواد اسیدی و خورنده استفاده می‌شود. این دستگاه در صنایعی مانند شیمیایی، دارویی، غذایی و فرآوری مواد معدنی که نیاز به استفاده از مواد اسیدی دارند، به کار می‌رود.