درختچه برگ‌بوی پایه فنری

فروش درختچه برگ بوی و پایه فنری در تنکابن مازندران ارسال سراسر ایران،
درختچه برگ‌بو مقاوت زیادی دارد،در شرایط اقلیمی و متفاوت در زمین و مزارع رشد میکند،برگ بو تمایل زیادی به نور خورشید دارد.
جهت قیمت پیام بگذارید.