فروش و تامین شلاکه آهن بالمیل شده

شلاکه آهن به نوعی از ضایعات کوره‌های‌ذوب آهن گفته می شود که پس از فرآوری و تمیز شدن، می‌توان دوباره آنها را وارد چرخه‌ذوب کرده و مورد استفاده قرار داد.

امروز در ایران بسیاری از کارخانه های ذوب و تولید شمش آهن به استفاده از انواع شلاکه و خرسک روی آورده اند که دلیل آن، در دسترس بودن این محصولات و قیمت مناسب آنها در مقایسه با قراضه آهن می باشد.

ما نیز به عنوان یکی از تامین کننده های مواد اولیه صنایع ذوب، انواع شلاکه و خرسک و تاندیش را برای مصرف کارخانجات تامین می نماییم.

محصول فوق، شلاکه بالمیل شده ریزبار می‌باشد که دارای درصد ذوب دهی بسیار خوبی است و می توان این محصول را براب کوره های القایی و‌‌ قوس مورد استفاده قرار داد.

ما می توانیم این محصول را در تناژ بالا و به صورت دائمی برای مصرف شما تامین نماییم.

لازم به ذکر است که محصول فوق به صورت دوبار مگنت شده، سپرات شده و بالمیل شده تحویل مشتری داده می شود به همین دلیل بدون ناخالصی می باشد.

می توان این محصول را به عنوان جایگزینی مناسب برای قراضه مورد استفاده قرار داد.

قیمت این محصول به صورت روزانه و بر اساس قیمت قراضه آهن و شمش آهن تعیین می شود.