تاسیسات استخر در تبریز

تاسیسات استخر به عنوان بخش مهمی از فرآیند ایجاد یک استخر ایجاد می‌شوند و شامل مجموعه‌ای از عناصر و تجهیزات است که برای ایجاد یک استخر ایمن، بهداشتی و لذت‌بخش ضروری هستند.