قیمت درخت پالم واشنگتن ریشه پرس

درخت پالم واشنگتن ریشه پرس ارتفاع ۱ الی ۳ متری.
برای خرید با بهترین قیمت درخت پالم واشنگتن ریشه پرس در رامسر با بهترین کیفیت با مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال در مازندران تماس بگیرید.