قیمت بلوک سبک در اراک


کیمیا بلوک قروه تولید کننده بلوک های دیواری تیغه ای باربر و غیر باربر، بلوک های، سبک شبه لیکا، بلوک های پوکه ایی، بلوک ۲۰×۴۰، بلوک ۱۵×۵۰، بلوک ۱۰×۴۰ و بلوک ۱۵×۴۰ می باشد.

قیمت قبل: 75,000