ساخت استخر در اصفهان

مکان استخر باید به شکلی انتخاب شود که به سهولت قابل دسترسی باشد و از نظر ساختاری مناسب باشد. همچنین باید به مسائل مانند تراکم خاک و زمین‌شناسی محل توجه داشت.
برای انجام اینکار مهم با گروه تاسیساتی مانی در تبریز در ارتباط باشید.