زمین مسکونی موقعیت عالی

زمین مسکونی موقعیت خوب
📍خشت مسجد
🌏360متر زمین
کد ملک:2292
❇️کاربری مسکونی
❇️دور محصور،دارای درخت میوه
❇️موقعیت عالی با امنیت بالا
❇️مدارک کامل و معتبر