میزوصندلی پلاستیکی طرح حصیری

میز وصندلی طرح حصیری ساخته شده از مواد اولیه با بهترین کیفیت موجود در مبلمان باغی رنجبر.