قلم رز سامورایی

پرورش و قلمه زنی رز سامورایی .
سفارش و خرید عمده قلمه و بوته گل رز.
مجموعه سامان رز عضو انجمن ملی گل رز ایران.