امداد خودرو در فیروزکوه

امداد خودرو کفی خودروبر عرب فیروزکوه یکی از بهترین و با سابقه ترین انداد خودرو ها می بشد.
برای حمل و نقل به صورت شبانه روزی حتی ایام تعطیل نیز آماده می باشد.