خرید و قیمت دستگاه تولید الیاف از پت

دستگاه تولید الیاف:

✅️ نوع الیاف: سالید(هالو نیست)

✅️ مواد اولیه: پت و گرانول

✅️ میزان تولید: ۵ کیلو در ساعت_۸ کیلو در ساعت_۱۲ کیلو در ساعت

✅️ برق مصرفی: تک فاز

✅️ نیروی کار: یک نفر
تولید و خرید بهترین قیمت دستگاه تولید الیاف از پت با قیمت مناسب و کیفیت عالی در پیشه گران سامان صنعت تولید می شود.