فروش پرده حریر طرح محو مخمل کالیفرنیادرگیلان

حریر طرح محو ترک در طرح های متنوع مخمل کالیفرنیا در ۵۰ رنگ موجود ترکیب عالی دوخت پانچ ریل چوبی و پانچ چوبی با پانچ های منظم و دقیق با 🤩۵سال زمانت 🤩