آموزش مجازی صفر تا صد کوئیلینگ قیمت اصلی 150 تومن با تخفیف 50 درصدی

آموزش شامل : ☘معرفی ابزار مورد نیاز کوئیلینگ یا ملیله کاغذی ☘معرفی ابزارهای جایگزین به جای ابزار های اصلی ☘آموزش 4 تکنیک اصلی مختلف ☘آموزش بیش از 10 نوع اشکال پایه ای ☘آموزش بیش از 10 نوع گل حرفه ای ☘آموزش بیش از 10 نوع برگ حرفه ☘آموزش تکنیک پیچک ☘آموزش تکنیگ شانه ☘آموزش تکنیک رولک ☘معرفی مکان های خرید ابزار