کوره القایی جهت عملیات حرارتی

توان ۴۰ کیلووات
جریان مصرفی ۶۰ آمپر
یه فاز موجود در کوره های القایی در مهستان.