مرکز فروش سنگ لاشه

سنگ لاشه و سنگ مالون داراي رنگهاي متنوع و ماندگاري بالا و قطر هاي مختلف به اندازه اي از ٤تا ٨سانتي ميباشد.