تو دو لیست

اگه کلی کار داری و نمیدونی از کجا شروع کنی
اگه ایده های زیادی تو ذهنته و نیاز داری یه جا یادداشت کنی
اگه دچار فراموشی برنامه هات میشی
اگه اهل برنامه ریزی روزانه هستی
و .....
بهت پیشنهاد میدم حتما این To DO LIST ها رو تهیه کنی
تو دو لیست بنفشه،کتی،قلبی و بانو:
●ابعاد ۱۰ در ۱۹ CM
●۹۰ برگ تمام صفحات رنگی