رفع خط خنده با نخ

لیفت نخ خط خنده می توانید اثرات پیری و کهنسالی را بر روی پوست صورت معکوس نموده و با تحریک کلاژن های پوست می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن تمام خطوط خنده و حتی چین و چروک های موجود را نیز از بین خواهد برد.