location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت دستگاه پرس برک در تهران

دستگاه پرس برک
پرس برک دستگاهی برای خمکاری ورق می باشد که اگر به اطراف خود دقت کنید نقش تاثیر گذاری را در اطراف ما ایفا می کند به طور مثال درب ها پنجره ها آسانسور توسط این دستگاه خمکاری شده و به حالت و مدل دلخواه در آمده است.

انواع دستگاه خمکن برک

دستگاه پرس برک دارای انواع مختلفی می باشد که می توان به چند نوع آن اشاره کرد
دستگاه پرس برک ۳متر ۱۲۰ تن ۳ محور و ۴ محور
دستگاه پرس برک ۲/۶۰متر ۶۰ تن ۳ محور و ۴ محور
دستگاه پرس برک ۱/۶۰ متر ۴۰ تن ۲ محور و ۳ محور

کارایی محور ها در دستگاه برک

پرس برک دارای محور x که وظیفه آن تنظیم لبه خم ورق برای خمکاری را برعهده دارد

پرس برک دارای محور y1 و y2 که وظیفه یکسان کردن زاویه دو طرف برک زاویه چپ و راست را برای خمکاری برعهده دارند

محور R پرس برک که از آن برای بالا و پایین بردن انگشتی های محور x در محوریت لبه خم ورق استفاده می شود

ماشین سازی یوسفی