location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/zayeat-maleki/دلتا-فلز-در-اصفهان

خرید ضایعات مس ذوبی در اصفهان

مس ذوبی اشاره به فرآیند ذوب کردن مس و تبدیل آن به فلز مایع دارد که سپس می‌توان آن را به شکل‌ ها و محصولات مختلف ریخت و قالب‌گیری نمود. این فرآیند معمولاً در صنایع فلزی و تولیدی استفاده می‌شود.
دلتا فلز در اصفهان
دلتا فلز در اصفهان
اصفهان - نجف آباد
دیگر آگهی های این شعبه