قیمت نهال انگور سیاه سردشت

نهالستان سالاری در سردشت؛ خرید و فروش و انگور سیاه سردشت، چندلر و گرده افشان های مربوطه، انواع انگور، انگور های بی دانه با 31 سال سابقه موفق می باشد.