کارواش 200 بار

با سلام فروش سه عدد کارواش 200 بار با موتور های ایتالیایی و پمپ ایتالیایی همراه با شاستی و لنس