سنگ بازالت و روشویی

سنگ بازالت ازخانواده سنگهای اذرین باجذب اب صفرمناسب برای محوطه ونماوجاهی سردومرطوب میباشد

قیمت قبل: 280,000