لوازم و قطعات شیمانو

لوازم و قطعات شیمانو در فروشگاه دوچرخه فلاح (نمایندگی لوازم شیمانو رشت) موجود است.