دوچرخه حرفه ای

سایزهای دوچرخه حرفه ای:  • ۲۶

  • ۲۷/۵

  • ۲۹


باسایزبندی مختلف تنه S.  M.   L


نسبت به قد تعیین و ‌انتخاب می شود.