نهال پسته گلدانی

خرید نهال پسته گلدانی پلاستیکی به تعداد زیاد ارسال سراسر کشور.
تولید عرضه کننده نهال پسته پایه بادامی یکساله و دوساله تضمینی اماده همکاری با باغداران.
✔تاییده سلامت نهال از وزارت کشاورزی