آبرسانی پوست خشک با ماسک صورت روغن زیتون

پوست های خشک بسیار حساس هستند که مراقبت نکردن از پوست خشک روند پیری رو افزایش می‌دهد. ماسک صورت روغن زیتون حاوی شی باتر باعث رطوبت رسانی پوست می‌شود و کاربرد اصلی این ماسک محافظت از پوست خشک ‌وحساس است