مقل ارزق اصلی

درمان بیماریهای کبدی،کزاز،خارج کننده اخلاط نسوز،قاعده اور
صمغ مقل ازرق با طبیعت گرم و خشک خواصی همچون درمان بواسیر ،ادرارآ،قاعده آور ،از بین برنده عفونت رحم ، افزایش قوای جنسی ، افزایش شیر دهی وخونسازی … دارد.