location-mark شهر خود را انتخاب کنید

سازنده اتاق مخصوص حمل مرغ زنده


اتاق‌های مخصوص حمل مرغ زنده یکی از مهم‌ترین عوامل برای حفظ راحتی، سلامت و ایمنی مرغ‌ها در طول حمل و نقل می‌باشد. این اتاق‌ها باید به شکلی طراحی شوند که بتوانند به شرایط مرغ‌ها، مانند درجه حرارت، رطوبت، تهویه و فضا، پاسخ دهند.