طراحی استخر و جکوزی

طراحی و ساخت استخر و جکوزی در تبریز و کشور
◇طراحی و ساخت استخر سونا جکوزی. طراحی و مجری باغ ویلا در تبریز.

◇ طراحی و اجرا استخر رو باز و سر پوشیده. اجرای موتور خانه و گرمایش آب استخر و تصفیه آب.

◇ ساخت باغ ویلا اقساطی.

◇ ساخت استخر اقساطی. محوطه سازی و فضای سبز.


استخر سازان آذربایجان