جعبه تی بگ وجواهرات

کف دیواره از چوب جنگلی با کیفیت و کف درب و بدنه از تخته سهلایی صنوبر
ابعاد کار ۲۰× ۳۰ × ۹
به صورت خام و رنگ شده
به صورت تک و عمده

قیمت قبل: 170,000