انواع مهره های شش گوش

انواع مهره های شش گوش
کلاس 8 کلاس 10 کلاس 6 - استنلس استیل 304 و 316 و ...