هلیله سیاه

هلیله سیاه یا هلیله هندی که به پادشاه پزشکی شهرت دارد با نام‌ های هاری تاکی، اهلیج و هلج نیز شناخته می‌ شود؛ یکی از گونه های گیاهان دارویی است که از خانواده گیاهان گاروم زنگی به حساب می آید. هلیله سیاه، گیاه بومی مناطق شرقی و جنوبی قاره آسیا مانند چین، هند و نپال و دامنه رشته کوه های مرتفع و سرسبز هیمالیا است.
برای خرید هلیله سیاه کلیک کنید.