تانکر ماشینی ۶۰۰۰ لیتری آب


تانکرهای ماشینی با ظرفیت 6000 لیتر برای حمل آب معمولاً در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع تانکرها می‌توانند در حمل آب شرب، آب کشاورزی، آبیاری، و حتی در برخی موارد حمل آب برای آتش‌نشانی استفاده شوند.