ساخت و فروش تریلر کانتینر کش

ساخت انواع تریلر و تیغه با استفاده از بهترین فولاد و قطعات استاندارد برای محور با کادر مجرب متخصص در زمینه تولید تریلر و انجام جوشکاری مطابق استاندارد های بین‌ و المللی.